Lạc Hồng Viên, dự án Công viên Nghĩa trang đầu tiên của Việt Nam., được khởi nguồn ý tưởng từ đó (2005). Trải qua cả một quá trình từ việc đi tìm địa điểm đến việc xin ý kiến các cấp Sở, Ban, Ngành địa phương, và việc xin chủ chương đầu tư, lập đề án tiền khả thi, đền bù, quy hoạch và giải phóng mặt bằng (2006-2008). Đến năm 2009, Lạc Hồng Viên đã chính thức được khởi công. Từ 01/01/2011 Lạc Hồng Viên đã chính thức đưa những khuôn viên đầu tiên vào sử dụng.

Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Dịch vụ cúng giỗ Online tại Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

DỊCH VỤ CÚNG GIỖ ONLINE TẠI LẠC HÔNG VIÊN Cúng…
lạc hồng viên

Dịch vụ bán đất nghĩa trang - Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Dịch vụ bán đất nghĩa trang - Nghĩa Trang Lạc Hồng…
Lạc Hồng Viên

Xe thăm quan miễn phí Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Xe Đưa Đón Thăm Quan Miễn Phí Nghĩa Trang Lạc Hồng…