lạc hồng viên

Khuôn viên 15m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 15m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Nghĩa trang lạc hồng viên

Vị trí : Đồi Kim là quả đồi được đi vào khai thác đầu tiên của dự án Công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Hướng : Tây Nam

Diện tích : 5m x 3m

Hệ số sử dụng : 4 phần mộ

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Hình ảnh khuôn viên của khách hàng đã đưa vào dự án:

Nghĩa trang lạc hồng viên

Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên