lạc hồng viên

Khuôn viên 22,5m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 22,5m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên

Nghĩa trang lạc hồng viên

Vị trí : Đồi Mộc Lạc Hồng Viên

Hướng : Chính Tây

Diện tích : 5m x 4,5m

Hệ số sử dụng : 6 phần mộ khô – 3 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên Nghĩa trang lạc hồng viên