Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 30m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 30m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Kim

Hướng : Tây Nam

Diện tích : 10m x 3m

Hệ số sử dụng : 8 phần mộ khô

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Khuôn viên phần mộ đưa vào và hoàn thiện tại Lạc Hồng Viên