070.598.6666

Khuôn viên 30m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

nghĩa trang lạc hồng viên

Khuôn viên 30m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Kim

Hướng : Tây Nam

Diện tích : 10m x 3m

Hệ số sử dụng : 8 phần mộ khô

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Khuôn viên phần mộ đưa vào và hoàn thiện tại Lạc Hồng Viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên