Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 70m2 – Nhiều đồi Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 70m2 – Nhiều đồi tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : Nhiều đồi

Hướng : Nhiều hướng

Diện tích : 70m2

Hệ số sử dụng : 18 phần mộ khô hoặc 10 phần mộ ướt

Hình thức sử dụng : Mộ Khô hoặc mộ ướt

Hình ảnh khuôn viên của khách hàng đã đưa vào dự án Lạc Hồng Viên: