070.598.6666

Category Archives: Khuôn viên mộ gia đình

Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên: Với tổng diện tích 98 hecta và 9 quả đồi bao quanh là các cơ suối tự nhiên, Lạc Hồng Viên rất phong phú và đa dạng về các loại diện tích khuôn viên. Hiện tại ở Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên có khuôn viên mộ đơn, đôi cho đến 9m, 15m, 24m, 50m, 70m, 100m….1000m.

Tại Lạc Hồng Viên có cung cấp khuôn viên Mộ Gia Đình có diện tích dao động từ 50m đến 100m. Loại khuôn viên này sẽ an táng cho 1, 2 đời, tạo nên sự ấm cúng và đoàn kết.

Với thiết kế đơn giản mà sang trọng, khuôn viên mộ gia đình sẽ tối ưu được số phần mộ và cảnh quan bên trong, tạo nên sự hài hòa và thống nhất.

Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên luôn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và sự hài lòng tốt nhất!

Khuôn viên 100m2 – Nhiều đồi tại Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 100m2 – Nhiều đồi tại Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên Vị trí : [...]

Khuôn viên 70m2 – Nhiều đồi Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 70m2 – Nhiều đồi tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên Vị trí : Nhiều [...]

Khuôn viên 50m2 – Nhiều đồi tại Lạc Hồng Viên

Khuồn Viên 50m2 tại Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên Vị trí: Nhiều đồi của dự [...]

Khuôn viên 49.5 m2 – Đồi Mộc

Khuôn viên 49.5 m2 – Đồi Mộc – Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên Vị trí [...]

Khuôn viên 35m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 35m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên Vị trí : Đồi Mộc [...]

Khuôn viên 30m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 30m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên Vị trí : Đồi Kim [...]

Khuôn viên 22,5m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 22,5m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên Vị trí : Đồi Mộc Lạc [...]

Khuôn viên 15m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên

Khuôn viên 15m2 – Đồi Kim – Lạc Hồng Viên Vị trí : Đồi Kim là [...]