PHÁP LÝ LẠC HỒNG VIÊN

Khách hàng sẽ nhận những loại giấy tờ sau khi ký hợp đồng
Nghĩa trang lạc hồng viên

1: Hợp đồng ký kết

2: Sổ đỏ sao y toàn bộ dự án

3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng KVPM

4: Thẻ khách hàng

5: Phiếu thu

Nghĩa trang lạc hồng viên