PHÁP LÝ LẠC HỒNG VIÊN

Khách hàng sẽ nhận những loại giấy tờ sau khi ký hợp đồng

1: Hợp đồng ký kết

2: Sổ đỏ sao y toàn bộ dự án

3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng KVPM

4: Thẻ khách hàng

5: Phiếu thu

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG LẠC HỒNG VIÊN