LƯU Ý: CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG LẠC HỒNG VIÊN

  • Thanh toán 100% tại thời điểm ký hợp đồng
  • Bảng giá trên đã bao gồm 10 năm dịch vụ
  • Nhưng lô giáp đường lớn, vườn cảnh quan, 2 mặt tiền sẽ tăng thêm từ 2.000.000đ
  • Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/09/2019
  • Giá trên là giá trị tạm tính và chưa bao gồm VAT.
Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên
KHU VỰCLOẠI DIỆN TÍCHGIA BÁN/M2
K1200m2, 300m2, 500m2, 1000m2….ĐÃ HẾT
K240m2, 50m2, 60m2, 70m2, 80m2….Liên hệ
K350m2, 100m2, 150m2, 200m2…Liên hệ
K466m2, 100m2, 150m2, 200m2, 500m2….Liên hệ
K5100m2, 200m2, 300m2, 500m2….Liên hệ

BẢNG GIÁ ĐỒI KIM

Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên
KHU VỰCLOẠI DIỆN TÍCHGIA BÁN/M2
D8-1, D8-2ĐÃ HẾT
D6-3-4-5ĐÃ HẾT
D4-1-2ĐÃ HẾT
D4-3ĐÃ HẾT
D5155m2, 310m2, 620m2….Liên hệ
D6-2bVip25m2, 50m2, 75m2, 100m2….Liên hệ
D6-2A25m2, 50m2, 75m2, 100m2….Liên hệ

BẢNG GIÁ ĐỒI MỘC

Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên
KHU VỰCLOẠI DIỆN TÍCHGIA BÁN/M2
E7 – E6 – E1ĐÃ HẾT
E5-1ĐÃ HẾT
E2-170m2, 140m2….Liên hệ
E2-222,5m2, 45m2, 90m2….Liên hệ
E2-320m2, 45m2, 50m2, 90m2, 100m2…Liên hệ
E2-420m2, 40m2, 60m2….Liên hệ
E2-531,5m2, 63m2….Liên hệ
E3-120m2, 30m2, 40m2, 50m2, 60m2….Liên hệ
E4-150m2, 100m2, 150m2, 200m2Liên hệ

BẢNG GIÁ ĐỒI HỎA

Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên
KHU VỰCLOẠI DIỆN TÍCHGIA BÁN/M2
H1ĐÃ HẾT
H2ĐÃ HẾT
H3ĐÃ HẾT
H430,25m2Liên hệ
H4 (55m2)55m2Liên hệ
H5-1100m2, 200m2, 300m2, 400m2…Liên hệ
H5-2100m2, 200m2, 300m2, 500m2….Liên hệ
H5-348m2, 96m2,….Liên hệ
H5-3A48m2, 96m2,….Liên hệ
H5-3 VIP207m2….Liên hệ

BẢNG GIÁ ĐỒI THỔ

Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên
KHU VỰCLOẠI DIỆN TÍCHGIA BÁN/M2
T1-1-2-3-4-5Liên hệ
T2-1-2-3Liên hệ
T3, T4, T524,m2, 48m2,….Liên hệ
T3, T4, T554m2, 108m2…Liên hệ
T6 – 24m224m2, 48m2….Liên hệ
T6 – 54m254m2, 108m2…Liên hệ
T6 VIP – 54m254m2, 108m2….Liên hệ
T750m2, 70m2, 75m2, 157m2….Liên hệ