KHUÔN VIÊN MỘ GIA TỘC TẠI LẠC HỒNG VIÊNNghĩa trang lạc hồng viên

Với tổng diện tích 98 hecta và 9 quả đồi bao quanh là các cơ suối tự nhiên, Lạc Hồng Viên rất phong phú và đa dạng về các loại diện tích khuôn viên. Hiện tại ở Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên có khuôn viên mộ gia tộc lớn nhất là 1000m2. Tại đây chúng tôi cung cấp những khuôn viên gia tộc dành cho 3, 4 đời, nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Các loại diện tích khuôn viên gia tộc bao gồm: 200m2, 300m2, 500m2, 700m2, 1000m2 và không giới hạn. Chỉ cần quý khách có nhu cầu, chúng tôi sẽ đáp ứng.

Hình ảnh một số khuôn viên mộ gia tộc điển hình tại Lạc Hồng Viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên