070.598.6666

Lạc Hồng Viên –E289- Lô 86 – Dãy 10 – Khu E1-2 – Đồi Mộc

lạc hồng viên

CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG LẠC HỒNG VIÊN

Phần Mộ An Táng Tại Lạc Hồng Viên

GS-TS- THẦY THUỐC NHÂN DÂN TRẦN ĐỨC HÒE

Ngày sinh: 04/10/1931

Ngày giỗ:19-02-2015 (âm lịch)

Hưởng thọ: 84 tuổi

Quê quán: Phương Bông – Mỹ Trung – Mỹ Lộc – Nam Định

Vị trí phần mộ: Lô 86 – Dãy 10 – Khu E1-2 – Đồi Mộc

nghĩa trang lạc hồng viên nghĩa trang lạc hồng viên nghĩa trang lạc hồng viên nghĩa trang lạc hồng viên