Lạc Hồng Viên

Chính sách quyền riêng tư

Tại Lạc Hồng Viên, chúng tôi “bảo đảm” quyền riêng tư của bạn trên trang thông tin điện tử này. Xin đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet dưới đây vì chính sách này giải thích rõ cách thức mà Lạc Hồng Viên chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet áp dụng cho việc quy cập của bạn vào trang thông tin điện tử của chúng tôi tại https://nghiatranghanoi.com.vn

THU THẬP THÔNG TIN

Các thông tin được Lạc Hồng Viên thu thập phụ thuộc vào yêu cầu của bạn. Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp chúng tôi cung cấp tốt hơn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web của Lạc Hồng Viên nếu bạn đồng ý cung cấp chúng:

  • “Liên lạc với chúng tôi” & các mẫu yêu cầu thư điện tử – Họ tên, số điện thoại & địa chỉ thư điện tử
  • Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin – Tên & địa chỉ thư tín và/hoặc địa chỉ thư điện tử

SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN THU THẬP

Các thông tin mà Liberty thu thập sẽ được sử dụng để:

  • Cung cấp báo giá khi được yêu cầu.
  • Quản lý các hợp đồng.
  • Trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc.
  • Cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.
  • Phát hiện và điều tra hành động bất hợp pháp, bao gồm hành vi trục lợi, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ quản trị tốt khác, bao gồm nghĩa vụ phản hồi các yêu cầu của các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, Lạc Hồng Viên có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.

BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN THU THẬP VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên của Lạc Hồng Viên, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. Lạc Hồng Viên duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằ bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. Lạc Hồng Viên sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.