Khuôn viên 70m2 – Nhiều đồi

Khuôn viên 70m2 – Nhiều đồi

Vị trí : Nhiều đồi

Hướng : Nhiều hướng

Diện tích : 70m2

Hệ số sử dụng : 18 phần mộ khô hoặc 10 phần mộ ướt

Hình thức sử dụng : Mộ Khô hoặc mộ ướt

Hình ảnh khuôn viên của khách hàng đã đưa vào dự án:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *