070.598.6666

Lạc Hồng Viên –E265-Lô 7 – Dãy 5 – Khu E1-3 – Đồi Mộc

lạc hồng viên

CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG LẠC HỒNG VIÊN

Phần Mộ An Táng Tại Lạc Hồng Viên

TRẦN ĐÌNH THẮNG

Ngày sinh: 15/02/1956

Ngày giỗ:08-03-2016 (âm lịch)

Hưởng thọ: 60 tuổi

Quê quán: Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Vị trí phần mộ: Lô 7 – Dãy 5 – Khu E1-3 – Đồi Mộc

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

Nghĩa trang lạc hồng viên

Nghĩa trang lạc hồng viên