070.598.6666

Lạc Hồng Viên – H6 – Lô 12 – Dãy 1 – Khu H3 – Đồi Hỏa

lạc hồng viên

CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG LẠC HỒNG VIÊN

Phần Mộ An Táng Tại Lạc Hồng Viên

BÀ TRẦN THỊ TÍN

Ngày sinh: /1931

Ngày giỗ:18-12-1994 (âm lịch)

Hưởng thọ: 63 tuổi

Quê quán: Liễu Nha – Mỹ Lộc – Nam Định

Vị trí phần mộ: Lô 12 – Dãy 1 – Khu H3 – Đồi Hỏa

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên