070.598.6666

Khuôn viên 22,5m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên

nghĩa trang lạc hồng viên

Khuôn viên 22,5m2 – Đồi Mộc – Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Mộc Lạc Hồng Viên

Hướng : Chính Tây

Diện tích : 5m x 4,5m

Hệ số sử dụng : 6 phần mộ khô – 3 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên