070.598.6666

Khuôn viên 50m2 – Nhiều đồi tại Lạc Hồng Viên

nghĩa trang lạc hồng viên

Khuồn Viên 50m2 tại Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Vị trí: Nhiều đồi của dự án Lạc Hồng Viên

Hướng: Nhiều Hướng

Diện tích: 10m x 5m

Hệ số sử dụng: 12 phần mộ khô – 6 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Hình ảnh thực tế dự án khuôn viên mộ khách hàng đã xây dựng,khách hàng có thể tham khảo hoặc gọi điện hỏi trực tiếp chúng tôi

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên

nghĩa trang lạc hồng viên