Lạc Hồng Viên

Chứ Hiếu Của Một Đời Người

Chứ Hiếu Của Một Đời Người

Kinh Phật từ xưa đã luôn dạy chúng ta rằng: Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên, dù là người như thế nào thì chữ hiếu vẫn là gốc. Con người sống trên đời phải trọn đạo hiếu, đạo làm con, nhớ ân nghĩa. Trong đó thì ân nghĩa của cha mẹ sinh thành có thể coi là to lớn nhất.

Mỗi con người chúng ta khi sinh ra, lớn lên hình thành nên tính cách thì ngoài công ơn nuôi dưỡng của gia đình thì xã hội, môi trường sống tác động tạo nên tính cách, lối sống và những suy nghĩ khác nhau tạo nên giá trị bản thân của mỗi con người. Giá trị đó được thể hiện qua là con người có văn hóa, có đạo đức, biết ứng xử trong cuộc sống….Nó được rèn luyện, phấn đấu quan một thời gian dài để hình thành nên bản chất, giá trị của mỗi con người.

Lạc Hồng Viên

Chữ Hiếu Đứng Đầu.

Tại sai nói chữ Hiếu đứng đầu?

Mỗi chúng ta khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của cha mẹ, của ông bà. Sự vất vả, khó nhọc để nuôi lớn, để tạo nên một con người có ích cho xã hội mà ông bà cha mẹ tạo ra, vì vậy khi trưởng thành, trong mỗi chúng ta đều phải biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già sức yếu, có vậy ta mới được xã hội tôn trọng.

Bất cứ ai cũng cần chữ Hiếu, nó không chỉ là sự yêu thương cha mẹ, ông bà, những người thân quanh ta mà còn là sự nhân đức, sự quan tâm che chở cho người neo đơn sức yếu….vì vậy mà thời xưa để trở thành một chính nhân quân tử, một bậc nhân đức để người đời kính trọng thì chữ hiếu làm đầu.

Ngày nay để tỏ long thành kính cũng có rất nhiều cách khác nhau, khi cha mẹ còn sống thì hãy cố gắng lo cho cha mẹ, đừng để cha mẹ phiền lòng, hãy cố gắng bằng tất cả tấm lòng để đến khi cha mẹ mệt chũng ta không phải hối tiếc. Khi cha mẹ mất thì hàng năm phải nhớ, hương khói chăm sóc mộ phần cho tốt.

Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cùng toàn thể ban giám đốc công ty luôn với tâm niệm về một chữ hiếu chữ đức cho trọn ven nghĩa tình. Các giá trị đều phải xuất phát từ cái tâm mỗi người.